Terveenä ja kylläisenä LCHF (VHH) ruokavaliolla

Terveenä ja kylläisenä LCHF (VHH) ruokavaliolla

Miksi lapsille ei tarjota kunnon ruokaa kuouluissa?

Laitosruokinta (esim. koulut)Posted by Veijo Puustinen Thu, February 06, 2014 16:07:20

Ravintorasvat

Leipärasvana tarjotaan kasvirasvapohjaisia margariineja ja

levitteitä. Tuoresalaattien kanssa tarjotaan kasviöljypohjaisia

kastikkeita. Suositeltavin salaattikastikeöljy on rypsiöljy.

Rypsiöljyä tai juoksevia kasviöljyvalmisteita suositellaan myös

ruoanvalmistukseen.

Ruoka- ja janojuomat

Ruokajuomaksi tarjotaan rasvattomia tai vähärasvaisia

maitoja ja piimiä. Juomat tarjotaan kylminä. Sokeroitujen

mehujen käyttöä ruokajuomana ei suositella. Raikasta vettä

janojuomaksi on oltava tarjolla hygieenisesti ja vaivattomasti

koko koulupäivän ajan.

Kouluruokailusuositus

Lapset pakotetaan syömään kemiallisia tuotteita joiden terveysvaikutsesta ei ole mitään todisteita.

Ruokajuomana rasvatonta- tai kevytmaitoa ja samalla tavalla piimän kohdalla.

Koska päättäjillä ei ole aikaa tutustua ravintotutkimukseen ja mielummin näyttävät juoksevan niin elintarviketeollisuuden kuin pidemmällä tähtäimellä lääketeollisuuden talutushihnassa niin vanhemmilla olisi ehkä aika alkaa miettimään syitä moiseen järjettömyyteen.

Suurin syyllinen on tietenkin THL täysin perustelemattomine ravintosuosituksineen. Tarpeeton rasvanpelko huokuu voimakkaasti läpi kyseisissä suosituksissa. Toisen syynä epäilisin olevan saman luulon koulujen ja vanhempien kohdalla että suositus on LAKI jota se ei toivottavasti ole sen kummemmin kuin Ruotsissakaan jossa kouluruokailu on nostettu pöydälle ja yhä useampi koulu on siirtynyt tai siirtymässä tarjoamaan lapsille terveellisiksi todettuja luonnollisia tuotteita, voita ja täysmaitoa. Lapsilla täytyy olla mahdollisuus valita itse. Tämä ei onnistunut helpolla mutta nyt asia on päässyt kunnolla vauhtiin. Elintarvikelaitos (vrt. THL) on jäämässä pahasti vanhempien ja valveutuneiden politiikkojen ja viranomaisten jalkoihin.

Kouluruokailun järjestämistä ohjaavat säädökset

Kouluruokailun järjestämisestä säädetään opetuslaeissa: Perusopetuslaki 628/1998,

31§, Lukiolaki 629/1998, 28§ ja Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 37§.

Lainsäädäntö takaa maksuttoman päivittäisen aterian esi- ja perusopetuksesta lähtien

toisen asteen opintojen loppuun. Perusopetuslaissa todetaan lisäksi, että ”opetukseen

osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja

ohjattu, täysipainoinen ateria”.

Perusopetuksen opetusssuunnitelman perusteet 2004 velvoittavat kuntia määrittelemään paikallisesti kouluruokailun järjestämisen keskeiset periaatteet osana koulun oppilashuoltoa sekä kouluruokailuun liittyvät terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatuksen

tavoitteet. Kouluruokailun käytännön toteutus on kuntien ja koulujen itsenäisesti päättämää

ja järjestämää. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat valtion ravitsemusneuvottelu-

kunnan ravitsemussuositukset.

Onko se että “Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat valtion ravitsemusneuvottelu-

kunnan ravitsemussuositukset.” sama kuin laki? Säädöksessä ei puhuta mitään vanhempien mahdollisuudesta vaikutaa, luetaanko sekin laiksi??

Hyvät vanhemmat:

Nykyisin on mahdollista tutustua ravintoa koskevaan moderniin ravintotutkimuksee esim.verkossa.

Mikään tutkimus ei vahvista rasvan, edes tyydytetyn rasvan vahingollisuutta terveydelle. Mikään tutkimus ei vahvista sitä että margariinit ja muut “teollisuusöljyt” olisivat lapsellesi terveellisempiä kuin voi. Mielestäni, kun lukee mainitsemiani korkealuokkaisia, puolueettomia tutkimuksia, niin on korkea aika istua alas ja miettiä kuinka tärkeää on että lapsi saa kunnon ruokaa koulussa.

lue:

http://terveydeksesi.fix4you.se/#category9

http://terveydeksesi.fix4you.se/#category10

http://terveydeksesi.fix4you.se/#category13

http://terveydeksesi.fix4you.se/#category14

http://terveydeksesi.fix4you.se/#category24

lue ja mieti:

http://terveydeksesi.fix4you.se/#category22  • Comments(0)//terveydeksesi.fix4you.se/#post442